Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Beleidsontwikkelingen in de GGZ

  Databank en informatie over de beleidsontwikkelingen in de GGZ; veel informatie over de wet- en regelgeving en bekostiging van de zorg,  2.    Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)

  Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. Ook valt het informatiecentrum voor vergiftigingen (toxicologie) hier onder.  3.    Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

  Belgisch wetenschappelijk instituut met informatie over de diverse afdelingen en volksgezondheid.  4.    GGD Midden Nederland

  De GGD verzorgt inentingen en heeft schoolartsen in dienst, maar doet bijvoorbeeld ook onderzoek en geeft voorlichting.  5.    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Nieuws, beleid, documenten en algemene informatie van het ministerie.  6.    Nationale Atlas Volksgezondheid

  Geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.  7.    Voedsel en Waren Autoriteit

  De ministeries van VWS en LNV maken richtlijnen en regels voor voedsel- en productveiligheid; bedrijven moeten zich aan deze wettelijke voorschriften houden. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of dat gebeurt en houdt zich bezig met het terugdringen van veiligheidsrisico's.  8.    Rechtomteweten.nl

  Initiatief van de twaalf provinciale milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu. Bezoekers kunnen zien welke bedrijven zich in hun omgeving bevinden, hoeveel kankerverwekkende stoffen deze bedrijven uitstoten en welke gezondheidsrisico's omwonenden hierdoor lopen.  9.    TNO Preventie en Zorg

  Informatie over projecten en onderzoeksterreinen van TNO.  10.    Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

  Ontwikkelt informatieproducten en -diensten voor het publiek, en traint en adviseert gezondheidsprofessionals.  11.    PRVMZ

  Provinciale raad voor de volksgezondheid in Noord-Brabant.