Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Hospice De Wingerd

  Palliatieve zorg in zendings- en diaconessehuis Elim, gevestigd te Amerongen.  2.    Stichting Diaphora

  Woonvoorzieningen en zorgverlening. Richt zich op die mensen en hun naasten in de samenleving die vanuit hun medische situatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan verzorging en begeleiding een (tijdelijke of permanente) aangepaste woon-, leef, en zorgomgeving nodig hebben.  3.    Palet centra voor wonen, zorg en welzijn

  Palet biedt ouderen thuiszorg, verpleging & verzorging en allerlei gemaksdiensten  4.    Home Sint-Franciscus Kluisbergen

  Ons rust- en verzorgingstehuis (ROB-RVT)vindt u op de top van de Kwaremont in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, België. Ons bejaardentehuis biedt residentiële opvang, dagopvang en kortverblijf voor zowel valide als zorgbehoevende en dementerende bejaarden.  5.    Klavertje Vier Seniorenhotel

  Rusthuis met kamers en serviceflats voor zowel valide als zorgbehoevende senioren, waarbij privacy en respect voorop staan.  6.    v.z.w. De Toekomst

  Het project "Sautstraetpoorte" is gelegen in Aalst (België). Serviceflats, rust en verzorgingstehuis - ook voor kortverblijf, en eenn dagcentrum.  7.    Zorggroep Tangenborgh

  Zorggroep in de regio Zuidoost Drenthe. Informatie over locaties, opleidingsmogelijkheden en vacatures.  8.    Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis

  Voor mensen met een psychogeriatrische of gerontopsychiatrische verpleeghuisindicatie. De meest voorkomende opnamereden is dementie, korsakovsydroom of niet-aangeboren hersenletsel.  9.    Jannes van der Sleedenhuis

  Het Jannes van der Sleedenhuis is een verzorgingshuis op Humanistische grondslag en maakt deel uit van de Noord Nederlandse Cooperatie van Zorginstellingen U.A.  10.    Woon- en Zorgcentum Salvator

  Rusthuis voor valide, dementerende en zwaar zorgbehoevende bejaarden. Is gevestigd in Hasselt.  11.    Verzorgingshuis Sinnehiem

  Verzorgingshuis Sinnehiem is een multifunctioneel woon- en zorgcentrum in Haulerwijk. Het maakt deel uit van stichting Et Bientwark.  12.    De voorzieningen in de Vlaamse zorgverzekering

  De Vlaamse overheid, met adressen van - en formulieren aangaande een verblijf in - residentiële voorzieningen die in aanmerking komen voor de zorgverzekering.  13.    Kenniscentrum Wonen-Zorg

  Op dit moment is de ouderenhuisvesting volop in beweging. Het kenniscentrum Wonen-Zorg volgt de trends en bundelt de kennis.  14.    Stichting Philadelphia Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord

  Felixoord biedt woon- en zorgvoorzieningen voor oudere vegetariërs. Felixoord is een erkende AWBZ-instelling voor ouderenzorg.  15.    ZuyderWaert

  Verpleeghuis voor mensen met dementie, Altzheimer en andere aandoeningen.  16.    Zorggroep Tellens

  Een Friese organisatie van 13 zorgcentra en 600 zorgwoningen. Men kiest nadrukkelijk voor 'zorg op maat', geen eenheidsworst.  17.    Opella

  Zorgorganisatie in de regio Ede-Wageningen. Men biedt zorg op het gebied van wonen, zorg en welzijn op of vanuit lokaties in Bennekom en Lunteren.  18.    Ervaringen met een verpleeghuis

  Deze site is een wekelijkse weblog waarin ik mijn ervaringen beschrijf met de verpleeghuiszorg voor mijn moeder.  19.    De Wingerd: woon- en zorgcentrum

  De Wingerd is een huis waar personen met geheugen- of oriëntatieproblemen tijdelijk of permanent verblijven. Zorg en begeleiding zijn er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten doen wat ze zelf nog kunnen en toch veiligheid en geborgenheid te bieden waar nodig.  20.    Stichting Kalorama

  Instelling in Beek-Ubbergen bij Nijmegen met een gevarieerd zorgaanbod, naast thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg beschikt men ook over een centrum voor doofblinden.