Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten vzw

  Een zelfhulpgroep van en voor de patiënten en hun gezinsleden met informatie over de ziekte Spondylitis Ankylosans.  2.    Het Lichtpuntje

  Vereniging van en voor chronische pijnpatiënten in de provincie Antwerpen. Met informatie en een gastenboek.  3.    Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie

  De SPO behartigt de belangen van huidige en toekomstige orthopedische patiënten.  4.    Van Lohuizen syndroom

  De vereniging bevordert het welzijn van mensen die lijden aan CMTC.  5.    Chat4u2

  Digitale lotgenotencontact, informatie en links voor chronisch zieken en gehandicapten.  6.    Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC)

  Zet zich in voor cliënten en cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huurders van aanleunwoningen. Informatie voor cliëntenraden en voor individuele cliënten.  7.    Nationaal Revalidatie Fonds

  Het NRF werkt aan de verbetering van de positie van mensen met een lichamelijke handicap in de samenleving.  8.    Vlaams Patiëntenplatform

  Onafhankelijke koepel van patiëntenverenigingen.  9.    Vlaamse Reumaliga vzw

  Zelfhulpgroep voor de patiënten met een reumatische aandoening. Doelstellingen zijn o.a. meer bekendheid en erkenning bij de overheid en het medisch corps. Uitleg over diverse ziektebeelden.  10.    Zorgbelang Nederland

  Bestaan uit plaatselijke patiënten/consumentenorganisaties en uit afdelingen van landelijke patiënten/consumentenorganisaties. De platforms richten zich in hun regio op belangenbehartiging, consumentenvoorlichting, klachtopvang en kwaliteitsbevordering.  11.    Costochondritis - Het syndroom van Tietze

  Informatie over De vereniging van Tietzepatiënten Nederland. Met links, een forum, een chat en een gastenboek.  12.    De VSOP

  De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen, is een samenwerkingsverband van 56 organisaties.  13.    De X-ALD Belangenvereniging.

  Behartigt patiëntenbelangen, ondersteunt families, beïnvloedt de publieke opinie en bestrijdt leukodystrofie.  14.    Moebius Syndroom Stichting Nederland

  Bevordert het verrichten van onderzoek naar de verschijningsvormen en de oorzaken daarvan,en ondersteunt patiënten en hun familieleden.  15.    Friedrich Wegener Stichting

  De patiëntenorganisatie van mensen met systemische vasculitis.  16.    Bosscherstichting

  De stichting behartigt de belangen van gedupeerden van het gebruik van lokale anesthesie, in het bijzonder die welke frequent gebruikt worden in de tandheelkunde: articaïnehydrochloride (ultracaïn en septanest).  17.    Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

  Een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties. Informatie over organisatie, werkwijze en standpunten, nieuws, publicaties en links.  18.    Noonan Oudercontactgroep Vlaanderen

  Zelfhulpgroep voor ouders met kinderen die lijden aan het syndroom van Noonan.  19.    De Nederlandse Sturge-Weber-Vereniging

  Verklarende woordenlijst, veelgestelde vragen en informatie over het SW-syndroom.