Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Malaria.nl

  Uitgebreide informatie over malaria: Wat is het? Waar komt het voor? Hoe u malaria kan voorkomen met algemene maatregelen en malariatabletten.  2.    Tuberculosefonds

  Informatie over tuberculose. Wat het is, wat de symptomen zijn, hoe tuberculose wordt behandeld en begeleid, of het te genezen is, of het besmettelijk is.  3.    RIVM: Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem - Antibiotica Resistentie

  Een actueel beeld van (veranderingen in) het vóórkomen van alle infectiezieken en antibiotica resistentie in Nederland die de volksgezondheid kunnen bedreigen. ISIS zorgt voor de tijdige verspreiding van signalen hierover naar de professionals die actie ondernemen op het gebied van infectieziektebestrijding.  4.    Ziekte van Pfeiffer

  Informatie over de ziekte van Pfeiffer en over het verwante cytomegalie. Er is ook een forum waar met lotgenoten over Pfeiffer kan worden gepraat.  5.    Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding

  De LCI verstrekt informatie aan de deelnemende instellingen, GGD'en, VWS, RIVM, IGZ, GGD Nederland en VNG. Nieuws, richtlijnen en algemene informatie.  6.    Lyme-borreliose

  Stichting Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg over de ziekte van Lyme en tekenbeten.  7.    Red je Voeten

  Informatie over schimmelinfecties van de voeten. Naast de oorzaken en behandeling van voetschimmel kan men ook hygiënische tips vinden en een leuke quiz om de eigen kennis over voetschimmels te testen.  8.    De Legionella Bacterie

  Een inventarisatie van de meest gestelde vragen over de Legionella-bacterie en de antwoorden daarop.  9.    Stichting Veteranenziekte

  Informatie over legionella en de stichting. Ontstaan, symptomen, behandeling en tips hoe legionellabesmetting te voorkomen.