Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    OBS De Achtbaan

  Openbare basisschool met algemene informatie, jaarkalender, groepen en foto's.  2.    OBS De Flevoschool

  Deelnemer in het samenwerkingsverband Brede School Stedenwijk. Met nieuws, foto's en een jaarkalender.  3.    Jenaplanschool De Troubadour

  Openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs in de Muziekwijk. Met de schoolgids en nieuwsbrieven in PDF-formaat, foto's, de agenda en informatie over de MR en OR.  4.    PCBS De Buitenburcht

  Protestants-christelijke basisschool met nieuwsbrief, informatie over de activiteitencommissie, de medezeggenschapsraad en het team, foto's en de schoolgids in PDF-formaat.  5.    OBS Syncope

  Met schoolinformatie, jaarroosters, activiteiten en ouderinfo. Gevestigd in de Muziekwijk.  6.    Montessorischool De Trinoom

  Montessori basisschool met algemene informatie, nieuwsbrief, schoolgids, jaarkalender en foto's.  7.    RKBS De Goede Herder

  Rooms-katholieke basisschool met algemene informatie, groepen en foto's.  8.    OBS De Torteltuin

  Met de schoolgids en de weekbrieven in Word-formaat, foto's, informatie over de kinderraad, het tevredenheidsonderzoek, de OR en de MR.  9.    SBO De Bombardon

  School voor kinderen die extra onderwijszorg nodig hebben. Visie, aanpak, nieuws en veel informatie over de geboden zorg.  10.    OBS 't Kofschip

  Met foto's, een nieuwsbrief, de schoolgids en informatie over de groepen, de MR en de OR.  11.    OBS De Boventoon

  Met de schoolgids, foto's, een kalender en informatie over de school, de OR en de MR.  12.    Daltonschool De Waterhoek

  Openbare basisschool voor Daltononderwijs met algemene informatie, uitleg van de Daltonmethode, schoolgids, kalender en foto's.  13.    OBS De Peperbus

  Openbare basisschool met de schoolgids, de jaarkalender, online nieuwsbrieven en de schoolkrant.  14.    Oecumenische Basisschool De Omnibus

  Oecumenische basisschool voor Daltononderwijs met algemene informatie, uitleg van de Daltonmethode, actualiteiten, roosters en foto's.  15.    Oecumenische Basisschool De Optimist

  Oecumenische basisschool voor Daltononderwijs met algemene informatie, actualiteiten, groepen en foto's.  16.    OBS De Piramide

  Over de school en het team, met enkele foto's.  17.    OBS De Zeetuin

  Met de schoolgids in PDF-formaat, nieuwsbulletin De Zeepost, foto's en informatie over de groepen.  18.    RKBS Crescendo

  Rooms-katholieke basisschool met schoolinformatie, nieuws, foto's en filmpjes.  19.    OBS De Klaverweide

  Voor kinderen met (Z)MLK- of LOM-indicatie. Over de visie en het team, de MR en de OR, met foto's.  20.    PCBS De Ark

  Protestants-christelijke basisschool met foto's, maandbrieven, de jaarplanning en informatie over het team.