Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Mytylschool Tilburg

  School voor leerlingen met lichamelijk meervoudige handicap of leerlingen met functionele beperkingen.  2.    VSO De Brug

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden te Almelo.  3.    J.C. Pleysierschool

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het zuidwestelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Informatie over de doelstelling, projecten en de lesplaatsen.  4.    Iedersland

  School voor speciaal basisonderwijs te Amsterdam-Opdorp, alsook voortgezet speciaal onderwijs.  5.    V.S.O. Ekkersbeek

  VSO voor hoor en/of ernstige taal-, spraakproblemen te Eindhoven. Informatie over de school en fotopresentatie.  6.    De Lans

  Vrije school op antroposofische grondslag van Rudolf Steiner voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), gelegen te Brummen nabij Zutphen.  7.    Openluchtschool

  Een school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen 4 tot 13 jaar te Breda. Met foto's, nieuwsbrief en informatie uit de schoolgids.  8.    De Borgwal School

  School voor Praktijkonderwijs te Amersfoort gericht op leerlingen met leerproblemen.  9.    Mytylschool Gabriel

  School in 's Hertogenbosch voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap, vanaf kleuterleeftijd tot 20 jaar.  10.    Bernadetteschool

  School in Oss voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking.  11.    VSO Het Rotsoord Utrecht

  Christelijke school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve moeilijkheden.  12.    Klimopschool Hilversum

  Protestants-christelijke school voor speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML of ZMLK) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Met een SO en een VSO afdeling.  13.    Dr. A. van Voorthuijsenschool

  Openbare school te Haarlem voor speciaal voortgezet en basisonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Informatie over diensten van het expertisecentrum, de vakken die de leerlingen krijgen en het team.  14.    Mytylschool de Schalm

  School voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen te Breda.  15.    ZMLK-school De Ark

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te Gouda. Nieuws, praktische informatie, informatie over ZMLK-onderwijs en geschiedenis van de school.  16.    OBS Cor Emous

  School voor Openbaar Speciaal Onderwijs te Den Haag voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. Nieuwsberichten, informatie en foto's.  17.    Praktijkschool de Linie Hoofddorp

  Overzichtelijke site met info over de school en werking, het personeel, ouders, ondersteuners, lessenroosters, nieuwtjes en agenda, foto's.  18.    De Waterlelie in Cruquius

  Een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor kinderen met epilepsie en daarmee samenhangende onderwijsbelemmeringen. Overzicht van het aanbod, de visie, de begeleiding, Nieuwtjes.  19.    Rein Abrahamseschool

  School voor speciaal voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (praktijkonderwijs) te Alkmaar.  20.    School Lyndensteyn

  Een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te Beetsterzwaag en Zwolle