Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Korte Vlietschool

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden, voor zeer moeilijk lerende kinderen (verstandelijke handicap).  2.    Mytylschool Roosendaal

  School voor speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen tot 18 jaar.  3.    De Lans

  Vrije school op antroposofische grondslag van Rudolf Steiner voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), gelegen te Brummen nabij Zutphen.  4.    De Schalm

  Een Katholieke school voor speciaal basisonderwijs te Zwolle.  5.    Bernadetteschool

  School in Oss voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking.  6.    Mytylschool Ariane de Ranitz

  School in Utrecht voor kinderen met lichamelijke of meervoudige beperkingen.  7.    De Borgwal School

  School voor Praktijkonderwijs te Amersfoort gericht op leerlingen met leerproblemen.  8.    OBS Cor Emous

  School voor Openbaar Speciaal Onderwijs te Den Haag voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. Nieuwsberichten, informatie en foto's.  9.    mytylschool de Brug

  Een school voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen te Rotterdam.  10.    Opdc Zuidoost Drenthe

  Orthopedagogisch Didactisch centrum, voormalig VSO-LOM de Veenkampen in Emmen.  11.    Mytylschool Eindhoven

  School voor leerlingen van 3 tot 20 jaar met een lichamelijke handicap, functie-stoornis of -beperking. Informatie voor ouders en foto's van schoolactiviteiten.  12.    ZMLK-school De Ark

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te Gouda. Nieuws, praktische informatie, informatie over ZMLK-onderwijs en geschiedenis van de school.  13.    De Brug

  Een Protestants-christelijke basisschool te Zwolle. Voor speciaal onderwijs aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Informatie en actueel nieuws.  14.    Maarlandschool

  Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen te Brielle.  15.    Mozarthof

  School voor zeer moeilijk lerende kinderen te Hilversum. Mooi vormgegeven site met algemene informatie en verslagen van projecten in de onder-, midden- en bovenbouw van het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.  16.    Praktijkschool de Linie Hoofddorp

  Overzichtelijke site met info over de school en werking, het personeel, ouders, ondersteuners, lessenroosters, nieuwtjes en agenda, foto's.  17.    Dr. Herderscheeschool

  School voor zeer moeilijk lerende kinderen te Almelo.  18.    Mytylschool De Trappenberg

  School in Huizen voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap of langdurige ziekte. Er is zowel speciaal basisonderwijs als voorgezet speciaal onderwijs.  19.    Bommelstein

  Oecumenische school voor speciaal basisonderwijs te Heerhugowaard.  20.    De Meerpaal Groningen

  Een Gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs met een afdeling Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Met informatie over de groepen, de identiteit en actuele zaken.