Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    VSO De Brug

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden te Almelo.  2.    Korte Vlietschool

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden, voor zeer moeilijk lerende kinderen (verstandelijke handicap).  3.    OPDC Noord-Kennemerland (vroeger De Windroos)

  Orhtopedagogisch en didactisch Centrum, vroeger SVO de Windroos te Alkmaar.  4.    Mytylschool Eindhoven

  School voor leerlingen van 3 tot 20 jaar met een lichamelijke handicap, functie-stoornis of -beperking. Informatie voor ouders en foto's van schoolactiviteiten.  5.    Mytylschool Roosendaal

  School voor speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen tot 18 jaar.  6.    V.S.O. Ekkersbeek

  VSO voor hoor en/of ernstige taal-, spraakproblemen te Eindhoven. Informatie over de school en fotopresentatie.  7.    Mytylschool Ariane de Ranitz

  School in Utrecht voor kinderen met lichamelijke of meervoudige beperkingen.  8.    SBO De Driemaster

  School voor speciaal onderwijs te Bergen op Zoom met informatie voor leraren, leerlingen en ouders.  9.    Trimaran

  Protestants christelijke school voor speciaal basisonderwijs te Kampen. Informatie over visie, organisatie en praktische uitwerking van de pedagogiek.  10.    Altra college

  Hulp aan kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling, in Amsterdam. Informatie over speciaal onderwijs, andere hulpverlening en nieuws.  11.    OBS Cor Emous

  School voor Openbaar Speciaal Onderwijs te Den Haag voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. Nieuwsberichten, informatie en foto's.  12.    De Hoenderloo Groep

  Jeugdzorg met bijbehorend onderwijs voor leerlingen vanaf 10 en een half jaar oud.  13.    J.C. Pleysierschool

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het zuidwestelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Informatie over de doelstelling, projecten en de lesplaatsen.  14.    ZMLK-school De Ark

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te Gouda. Nieuws, praktische informatie, informatie over ZMLK-onderwijs en geschiedenis van de school.  15.    Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

  De Berkenschutse en De Waterlelie zijn scholen voor langdurig zieke kinderen met epilepsie en andere medische/neurologische aandoeningen. Zij verzorgen speciaal en speciaal voortgezet onderwijs op alle niveaus van ZML tot en met HAVO/VWO voor leerlingen van 4 tot 20 jaar.  16.    Dr. A. van Voorthuijsenschool

  Openbare school te Haarlem voor speciaal voortgezet en basisonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Informatie over diensten van het expertisecentrum, de vakken die de leerlingen krijgen en het team.  17.    De Waterlelie in Cruquius

  Een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor kinderen met epilepsie en daarmee samenhangende onderwijsbelemmeringen. Overzicht van het aanbod, de visie, de begeleiding, Nieuwtjes.  18.    De Brug

  Een Protestants-christelijke basisschool te Zwolle. Voor speciaal onderwijs aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Informatie en actueel nieuws.  19.    Iedersland

  School voor speciaal basisonderwijs te Amsterdam-Opdorp, alsook voortgezet speciaal onderwijs.  20.    Praktijkschool de Linie Hoofddorp

  Overzichtelijke site met info over de school en werking, het personeel, ouders, ondersteuners, lessenroosters, nieuwtjes en agenda, foto's.