Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Praktijkschool de Linie Hoofddorp

  Overzichtelijke site met info over de school en werking, het personeel, ouders, ondersteuners, lessenroosters, nieuwtjes en agenda, foto's.  2.    Mytylschool De Thermiek

  School te Leiden voor motorisch en meervoudig gehandicapte kinderen.  3.    De Hoenderloo Groep

  Jeugdzorg met bijbehorend onderwijs voor leerlingen vanaf 10 en een half jaar oud.  4.    De Lans

  Vrije school op antroposofische grondslag van Rudolf Steiner voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), gelegen te Brummen nabij Zutphen.  5.    Mytylschool Ariane de Ranitz

  School in Utrecht voor kinderen met lichamelijke of meervoudige beperkingen.  6.    Trimaran

  Protestants christelijke school voor speciaal basisonderwijs te Kampen. Informatie over visie, organisatie en praktische uitwerking van de pedagogiek.  7.    Mytylschool De Ruimte

  Algemene en praktische informatie over deze school te Bergen, de zorg die kinderen krijgen en links naar sites over zorg voor gehandicapte kinderen.  8.    Bommelstein

  Oecumenische school voor speciaal basisonderwijs te Heerhugowaard.  9.    De Borgwal School

  School voor Praktijkonderwijs te Amersfoort gericht op leerlingen met leerproblemen.  10.    VSO Het Rotsoord Utrecht

  Christelijke school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve moeilijkheden.  11.    Dr. A. van Voorthuijsenschool

  Openbare school te Haarlem voor speciaal voortgezet en basisonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Informatie over diensten van het expertisecentrum, de vakken die de leerlingen krijgen en het team.  12.    SBO De Driemaster

  School voor speciaal onderwijs te Bergen op Zoom met informatie voor leraren, leerlingen en ouders.  13.    mytylschool de Brug

  Een school voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen te Rotterdam.  14.    Iedersland

  School voor speciaal basisonderwijs te Amsterdam-Opdorp, alsook voortgezet speciaal onderwijs.  15.    V.S.O. Herenwaard

  Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.  16.    De Schalm

  Een Katholieke school voor speciaal basisonderwijs te Zwolle.  17.    St. Jorisschool Nijmegen

  Met informatie over de identiteit, de doelstellingen, de kenmerken en de opbouw van de school. Te Nijmegen.  18.    De Brug

  Een Protestants-christelijke basisschool te Zwolle. Voor speciaal onderwijs aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Informatie en actueel nieuws.  19.    Mytylschool Roosendaal

  School voor speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen tot 18 jaar.  20.    Openluchtschool

  Een school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen 4 tot 13 jaar te Breda. Met foto's, nieuwsbrief en informatie uit de schoolgids.