Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    TU Delft Eindexamentraining

  Biedt trainingen aan ter voorbereiding van het VWO eindexamen wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.  2.    Examen.nl

  Informatie voor scholieren in het middelbaar onderwijs over onderwerpen voor, tijdens en na de examens.  3.    Het Examenblad

  Officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs per sector en vak, met regelgeving.  4.    Eindexamentraining

  Biedt informatie over examens voor het middelbaar onderwijs, oefenexamens en na afloop van de examens de antwoorden en correctievoorschriften. Verzorgt door uitgever ThiemeMeulenhoff.  5.    IvET

  Verzorgt driedaagse eindexamentrainingen voor leerlingen van vwo en havo in de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Locatie te Eindhoven.  6.    Cito

  Ontwikkelt toetsen, examens en volgsystemen en houdt zich bezig met competentiebeoordeling, inburgerings en certificeringstrajecten.  7.    Watmoetikweten.nl

  Biedt hulp aan leerlingen van het Voortgezet Onderwijs bij hun voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Eindexamen.  8.    Examenangst.com

  Gratis e-mailcursus over een manier om examenangst te bestrijden.  9.    Havovwo.nl

  Een examensite voor havo- en vwo-leerlingen. Met boekverslagen, online examens, uitwerkingen en profielwerkstukken.  10.    Examencursus

  Biedt examentrainingen en begeleiding voor Wiskunde op VWO niveau in Rotterdam.  11.    Eindexamen.nu

  Op deze site worden de antwoorden van de examens gepubliceerd, is de eindexamenklachtenlijn te vinden en nog een hoop andere dingen over de eindexamens.