Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Cito

  Instituut voor Toetsontwikkeling, met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor verschillende types onderwijs.  2.    Bureau Bezem

  Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen zoals beelddenken, faalangst en problemen met wiskunde. Ook worden er trainingen voor begeleiders verzorgd.  3.    OBD Noordwest-Holland

  Verzorgt begeleiding voor het onderwijsinstellingen in de regio's Noord- en Midden-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland.  4.    IJsselgroep

  Maatschappelijke onderneming die advies, begeleiding, opleiding en nascholing voor het onderwijs in Nederland aanbiedt.  5.    Dyade

  Dienstverlening voor het onderwijs in Nederland die producten aanbiedt op het gebied van administratie, beheer en bestuur.  6.    KPC Groep

  Adviesbureau dat organisaties en bedrijven helpt bij de verbetering van onderwijs en opleidingen, zowel in als buiten Nederland.  7.    HSAgroep

  Bureau dat docenten en schooldirecties ondersteunt bij werk-, leer- en veranderingsprocessen. Er worden ook trainingen en opleidingen georganiseerd.  8.    Steunpunt Onderwijs

  Informatie over verschillende werkvormen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Reageren en vragen stellen is mogelijk.  9.    Schoolvoorbeeld

  Ondersteuning bij veranderingsprocessen en projecten vanuit een bedrijfskundige invalshoek, met aandacht voor didactische aspecten.  10.    Wobben techniek

  Adviesbureau voor het basisonderwijs op het gebied van techniek: trainingen, workshops en hulp bij het opstellen van techniekleerlijnen. Gelegen in Hellum, Groningen.  11.    CPS

  Organisatie in Nederland die advies inzake onderwijs aanbiedt, cursussen en conferenties organiseert en onderwijsmateriaal ontwikkelt.  12.    Cedin

  Innoverende en dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector, gericht op onderwijsinstellingen in de provincies Fryslân en Groningen, maar ook daarbuiten.  13.    Scholen met Succes

  Adviesbureau in Haarlem dat scholen helpt bij het verbeteren van hun organisatie door middel van peilingen, strategisch onderzoek en communicatie-screening.  14.    Cinop

  Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen is een onderzoeks- en adviesbureau dat helpt bij het ontwerpen van nieuwe leerconcepten en het oplossen van opleidings­vraagstukken.  15.    Atlas

  Een onafhankelijke adviesgroep van psychologen en orthopedagogen die bijdragen tot de verbetering van het onderwijs in en rond Amsterdam.  16.    WPRO

  Vereniging van onderwijsbegeleidingsdiensten in Nederland.  17.    BCO Onderwijsadvies

  Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding in Venlo voor leerlingen en docenten in het primair en het voortgezet onderwijs.  18.    APS

  Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, instituut voor onderwijsverbetering, Nederland.  19.    Giralis

  Adviesbureau uit 's-Hertogenbosch dat onderwijsorganisaties, schooldirecties en leerkrachten ondersteunt.  20.    OnderwijsAdvies

  Adviesbureau in Zoetermeer dat zich richt op zowel leraren als schoolbestuurders. Actief op alle onderwijsniveaus in Nederland.