Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    BOOM-Consultancy

  Bureau voor interim management, detachering, crisismanagement en coaching in het primair onderwijs in Zeewolde.  2.    Wend!

  Training en coaching van leerkrachten en het begeleiden van veranderingstrajecten, Pijnacker.  3.    ABC Onderwijsadviseurs

  Onderwijsbegeleidingsdienst in Amsterdam gespecialiseerd in vakinhouden, schoolontwikkeling, leerlingzorg en schoolmanagement.  4.    BO3

  Bureau voor opleidingen en ontwikkeling in het onderwijs te Groningen. Legt zich toe op het begeleiden van veranderingen en veranderingsprocessen binnen onderwijsinstellingen.  5.    Cinop

  Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen is een onderzoeks- en adviesbureau dat helpt bij het ontwerpen van nieuwe leerconcepten en het oplossen van opleidings­vraagstukken.  6.    Wobben techniek

  Adviesbureau voor het basisonderwijs op het gebied van techniek: trainingen, workshops en hulp bij het opstellen van techniekleerlijnen. Gelegen in Hellum, Groningen.  7.    De Vlieger Coaching Training Advies

  Organisatie in Amersfoort die docenten, coaches en andere onderwijsinstellingen helpt omgaan met interculturele diversiteit. Trainingen en workshops worden georganiseerd.  8.    KPC Groep

  Adviesbureau dat organisaties en bedrijven helpt bij de verbetering van onderwijs en opleidingen, zowel in als buiten Nederland.  9.    DOBA Onderwijsadviseurs

  Begeleidingsdienst in Zuid-Oost-Brabant die zich richt op het basisonderwijs en de kinderopvang. Onderwijzers, leiders en leidsters kunnen er terecht voor workshops en cursussen.  10.    Scholen met Succes

  Adviesbureau in Haarlem dat scholen helpt bij het verbeteren van hun organisatie door middel van peilingen, strategisch onderzoek en communicatie-screening.  11.    Cedin

  Innoverende en dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector, gericht op onderwijsinstellingen in de provincies Fryslân en Groningen, maar ook daarbuiten.  12.    Steunpunt Intercultureel Onderwijs

  Voor ondersteuning binnen het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.  13.    Cito

  Instituut voor Toetsontwikkeling, met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor verschillende types onderwijs.  14.    Atlas

  Een onafhankelijke adviesgroep van psychologen en orthopedagogen die bijdragen tot de verbetering van het onderwijs in en rond Amsterdam.  15.    OnderwijsAdvies

  Adviesbureau in Zoetermeer dat zich richt op zowel leraren als schoolbestuurders. Actief op alle onderwijsniveaus in Nederland.  16.    Giralis

  Adviesbureau uit 's-Hertogenbosch dat onderwijsorganisaties, schooldirecties en leerkrachten ondersteunt.  17.    Bureau Bezem

  Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen zoals beelddenken, faalangst en problemen met wiskunde. Ook worden er trainingen voor begeleiders verzorgd.  18.    Dyade

  Dienstverlening voor het onderwijs in Nederland die producten aanbiedt op het gebied van administratie, beheer en bestuur.  19.    SLO

  Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, gespecialiseerd in leerprocessen.  20.    VVI Onderwijsgroep

  Coacht Nederlandse onderwijsinstellingen bij het implementeren van trajecten van onderwijsvernieuwing, alsook bij de inrichting van leeromgevingen en leerpleinen.