Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis

  Een virtueel museum dat honderden voorwerpen bevat die betrekking hebben op een onderwerp uit de Vaderlandse Geschiedenis.  2.    Vredesdomein Diksmuide

  Vredesmuseum beheerd door Bedevaart naar de Graven aan de IJzer vzw (Ijzerbedevaartcomité). Geschiedenis van de IJzertoren en de ijzerbedevaart, beschrijving van de zalen van het museum, toespraken, activiteitenkalender.  3.    Fort Kijkduin [Den Helder]

  Gerestaureerd fort met een permanente expositie die over de geschiedenis van het fort en zijn omgeving vertelt. En het Noordzee-aquarium.  4.    Erfgoed Lommel

  [Lommel] Museum, archief- en documentatiecentrum met nadruk op informatie over allerlei aspecten van de teutenhandel en lokale archeologie van de Kempen.  5.    Museum de Gevangenpoort [Den Haag]

  Over het gevangeniswezen en de geschiedenis van deze oudste gevangenis in Nederland in het bijzonder.  6.    Westfries Museum

  Cultureel historisch museum voor regio Westfriesland met een collectie op nationaal niveau.  7.    Museumboerderij "de Tip"

  Informatie over heden en geschiedenis van deze, voor de Betuwe kenmerkende, T-boerderij, welke al bestond voor 1734.  8.    Museumpark Bevrijdende Vleugels

  Centraal staat de bevrijding van Zuid Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Best]  9.    St. Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen

  Documentatie- en informatiecentrum over de geschiedenis van (het verzet in) de stad en provincie Groningen tijdens de tweede wereldoorlog.  10.    Huygens museum Hofwijck [Voorburg]

  Buitenplaats uit 1641 en museum over Constantijn Huygens en zijn familie.  11.    De 5000 Morgen [Hoogeveen]

  Toont de geschiedenis van Hoogeveen in beeld en woord, vanaf de vroegste bewoning tot heden. Bevat een digitaal geschiedenisboek en kunstboek van Hoogeveen.  12.    Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

  [Groesbeek] Toont de gebeurtenissen rond de bevrijding van Nederland. Informatie over de wisselexposities en evenementen.  13.    Amsterdams Historisch Museum

  Alles over de geschiedenis van Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Informatieve site met de collectie, agenda, nieuws, alle faciliteiten en een spelletje.  14.    Hidde Nijland Museum Hindeloopen

  In het voormalige stadhuis uit 1683 worden de typische 18de eeuwse woon- en leefcultuur, interieurs, meubilair en de Hindelooper dracht getoond.  15.    De Locht - streekboerderij en nationaal asperge- en champignonmuseum

  Dit museum in Horst laat het boerenleven in de eerste helft van de 20e eeuw zien en biedt informatie over de huidige asperge- en champigonteelt.  16.    Historisch Museum Rotterdam

  Museum in Rotterdam met o.a. de Atlas Van Stolk en een oude tingieterij.  17.    Museumboerderij West-Frisia [Hoogwoud]

  Bevat gebruiksvoorwerpen van diverse generaties bewoners van deze unieke stolpboerderij, inclusief een verzameling prehistorische voorwerpen.  18.    In 't Houten Huis [De Rijp]

  Biedt een overzicht van de rijke historie van het Schermereiland en De Rijp en haar zeevarende bewoners. Aandacht voor de walvisvaart en de haringvisserij en gebruiksaardewerk uit de omgeving.  19.    Muzee Scheveningen

  Geeft een beeld van de geschiedenis van Scheveningen. De visserij, de ambachten, de klederdracht en het wonen en werken in Scheveningen rond 1900. Openingstijden, collectie, activiteiten en exposities. (Ontstaan uit de fusie van Museum Scheveningen en het Zeemuseum.)  20.    In Flanders Fields

  Museum van de Eerste Wereldoorlog in Ieper.