Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    BrightVision Consultancy

  Gespecialiseerd in business intelligence, data warehousing en balanced scorecard.  2.    KamphuisGroep

  Organisatie-advies, projectmanagement en creatieve cursussen in het kader van kennismanagement.  3.    Interim Plus

  Advies in kennismanagementsystemen met een specifiek kennisnetwerk voor interimmanagement.  4.    InfoProvement

  Adviesbureau op het gebied van kennismanagement. Algemene informatie, producten en diensten.  5.    Maes, Rik

  Beschouwingen over informatiemanagement en cognitieve processen. Selectie links, literatuur en lopend onderzoek in dit veld.  6.    Kopter Kennisgroep

  Verzorgt organisatie-advies, bijeenkomsten en publicaties rond document- en kennismanagement en intranet.  7.    Antares Informatisering

  Advies in e-business, kennisbeheer en beslissingssystemen in logistieke en life sciences branche.  8.    Green Valley

  Ontwikkelt software voor kennismanagement, gebruikmakend van intranet of extranet.  9.    Informatio

  Advies en ondersteuning bij kennis- en informatievraagstukken.  10.    IK Magazine

  Tijdschrift over intellectueel kapitaal en kenniseconomische aspecten. Nieuws, evenementen en abonnementsinformatie.  11.    Kennisconsult

  Adviesbureau voor kennismanagement en onderwijsontwikkeling dat zich richt op ondernemers.  12.    Kennislog.nl

  Nieuws, definities en cases rond kennis.  13.    Howards Home

  Advies, producten en diensten ter verbetering van de informatiehuishouding.  14.    CIBIT

  Ondersteunt organisaties in het binnen- en buitenland door advies en opleidingen op het vlak van kennismanagement en innovatieve ICT.  15.    Zetetic

  Advies en diensten op het gebied van prestatieverbetering door kennismanagement. Algemene informatie, diensten, publicaties en de mogelijkheid op een nieuwsbrief te abonneren.  16.    On The Brink

  Voor het doeltreffend inrichten van de kennishuishouding, het blijvend verbeteren van de bedrijfsvoering en het structureren van de (gewenste) informatievoorziening.  17.    Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V.

  Gespecialiseerd in gegevens, informatie en kennis, kortweg data warehousing en managementinformatie.  18.    Bertrams.net

  Officiële homepage van kennismamagementadviseur en auteur Jeroen Bertrams.  19.    Avetica

  Ondersteunt bedrijven en organisaties bij de implementatie van ICT in het leer- en kennisproces.  20.    Kadenza

  Gespecialiseerd op het gebied van business intelligence en datawarehousing.