Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Kadenza

  Gespecialiseerd op het gebied van business intelligence en datawarehousing.  2.    Go4estrategy Consulting

  Netwerk voor advies en begeleiding bij ontwerp en implementatie van verschillende kennismanagement strategieën.  3.    Interim Plus

  Advies in kennismanagementsystemen met een specifiek kennisnetwerk voor interimmanagement.  4.    Kennisconsult

  Adviesbureau voor kennismanagement en onderwijsontwikkeling dat zich richt op ondernemers.  5.    InfoZoom

  Software voor de analyse en presentatie van grote hoeveelheden data, zonder te bladeren.  6.    Eleftheria

  Advies en procesbegeleiding voor kennisintensieve organisaties.  7.    Resense kennismanagement

  Resense biedt diensten aan voor praktisch kennismanagement.  8.    KnowMany

  Helpt organisatie bij het doorvoeren van verbeteringen in hun kennishuishouding. No cure, no pay, kennis- en winstdeling.  9.    Green Valley

  Ontwikkelt software voor kennismanagement, gebruikmakend van intranet of extranet.  10.    Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken

  COCD is een vereniging van circa 200 gedreven leden die zich privé of professioneel bezig houden met diverse disciplines op het gebied van toegepaste creativiteit. Overzicht van de activiteiten, opleidingen en publicaties.  11.    Idealogic

  Analyse van bedrijfsprocessen en informatiesystemen volgens de CRISP methode.  12.    Heemskerk Kennismanagement B.V.

  Advies en diensten op het gebied van besluitvormingsprocessen, gedistribueerd vergaderen en websurveys.  13.    Stoas

  Kennis in beweging houden door advies, training, onderzoek, ICT-systemen en -applicaties en de bijbehorende ontwikkelende en implementerende activiteiten.  14.    Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V.

  Gespecialiseerd in gegevens, informatie en kennis, kortweg data warehousing en managementinformatie.  15.    GSW consulting

  Advies en begeleiding bij het invoeren en ontwikkelen van kennismanagement.  16.    Informatio

  Advies en ondersteuning bij kennis- en informatievraagstukken.  17.    Kennislog.nl

  Nieuws, definities en cases rond kennis.  18.    Bertrams.net

  Officiële homepage van kennismamagementadviseur en auteur Jeroen Bertrams.  19.    BrightVision Consultancy

  Gespecialiseerd in business intelligence, data warehousing en balanced scorecard.  20.    IK Magazine

  Tijdschrift over intellectueel kapitaal en kenniseconomische aspecten. Nieuws, evenementen en abonnementsinformatie.