Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Tegenwicht

  Artikelen voor kritische burgers van de Nederlandse samenleving, over normen en waarden, jeugd en andere maatschappelijke onderwerpen.  2.    Socio.nl

  Online discussies en nieuws over maatschappelijke onderwerpen.  3.    NederLand KennisLand

  Een netwerk van mensen dat van Nederland een toonaangevende regio in de globale kenniseconomie wil maken. Agenda, publicaties en projecten.  4.    PAN-Holland

  Planet Art Network. Beweging die zich inzet voor de verspreiding van de 13 Manen-Kalender en de Nieuwe Wereldvrede.  5.    OneWorld.nl

  Nieuws, achtergronden, discussies en vacatures over milieu, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, politiek, internationale samenwerking, natuurbehoud. Werkt samen met zo'n duizend maatschappelijke organisaties wereldwijd.  6.    Uitgeleend.nl

  Uitgeleend en niet teruggekregen? Schrijf je in en neem de geleende spullen op in een databank.  7.    Tijd, Stichting

  Wil het inzicht in en bewustzijn van het begrip tijd vergroten. Doelstelling, publicaties en foto's.  8.    Welzijnsnet

  Over slavernij, welzijnsnieuws, een muurkrant e.d.  9.    Sociale Databank Nederland

  Sociaal-economische en politieke discussies. Daarnaast informatie over acties in verband met de Nederlandse rechtsgang.  10.    De Koffiecoalitie

  Actie om koffieproducenten te bewegen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over de crisis, coalitie, de branders en de plantages.  11.    Ratio Coma

  Een site vol columns, essays en wetenschappelijk werk over o.m. maatschappelijke vraagstukken.  12.    Treanor, Paul

  Cyberspace, geopolitiek, Europa, de staat, liberalisme, ethiek, en meer.  13.    Centrum voor Integriteit en Compliance (CIC)

  Expertise centrum voor vraagstukken met betrekking tot integriteit en handhaving, verzorgt trainingen en opleidingen en organiseert meetings.  14.    De Stelling

  Radicaal-links documentatie- en informatiecentrum in Den Bosch. Actuele berichten in 'Kleintje Muurkrant'. Discussies en publicaties over vele onderwerpen.  15.    Ergernissen.com

  Verzamelde ergernissen en irritaties. Top 10 en mogelijkheid om je eigen ergernis op te geven.  16.    PhlegmNet

  Nieuws, informatie en actie over tal van onderwerpen en problemen.  17.    Ergensland, Stichting

  Streeft naar een eerlijke welvaartsverdeling en meer geluk in de maatschappij. Missie, filosofie en informatie over de organisatie.