Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Balie Mechelen

  Met advocaten in de vervangingsdienst en informatie over curatoren.  2.    VOA

  Nederlandse vereniging van onteigeningsadvocaten. Specialisten op het gebied van onteigening, planschade en nadeelcompensatie.  3.    Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP)

  Vereniging ter bevordering van de wetenschappelijke studie van het publiekrecht. De statuten, het bestuur, ledeninformatie en de activiteiten.  4.    Orde van Advocaten te Antwerpen

  Bibliotheek en documentatiedienst. Gratis advies via de advocatenlijn. Informatie over bemiddeling en juridische bijstand.  5.    Juridisch Limburg

  Balies van Hasselt en Tongeren: Gratis een eerste juridisch advies verkrijgen. Advocaten opzoeken. Inhoud van het tijdschrift Limburgs Rechtsleven.  6.    Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

  Met evenementen, gespecialiseerde dienstverlening, regels en reglementen, erelonen.  7.    Balie Brugge

  Met het charter van de advocaat, goede redenen voor het nemen van een advocaat, de advocaat en het bedrijf.  8.    BOA

  Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten in Nederland. Profiel en nieuws.  9.    Balie Kortrijk

  Informatie over eerstelijnsbijstand. Opzoeken van een advocaat naar voorkeurmaterie.  10.    Orde van Vlaamse Balies

  Beschrijving van de Orde. Overzicht van het recht en de verschillende procedures. Verwijzingen naar websites met informatie over de nationale, regionale, Europese en internationale wetgeving.  11.    Turnhoutse Balie

  Met consumenteninformatie, voorkeurmateries van de leden, voorwaarden bijstand Pro Deo.  12.    Orde van advocaten te Gent

  Met de rol van de advocaat, juridische actualiteit, weetjes, links naar buitenlandse balies.  13.    Nederlandse Orde van Advocaten

  Beroepsorganisatie van de advocatuur in Nederland.  14.    De Balie van Leuven

  Algemene informatie en antwoorden op vaak gestelde vragen; een databank met leden en een overzicht van de rechtbanken; publieke toegang tot de bibliotheek.