Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Monique Velzeboer Foundation

  Stichting die zich inzet voor kinderen met een handicap in ontwikkelinglanden door middel van verkoop van promotie produkten, in samenwerking met het Liliane fonds.  2.    Nationale Commissie voor internationale samenwerking

  Informatie over internationale samenwerking maar vooral ook loket voor medefinanciering voor organisaties die projecten ondersteunen in derde wereld landen.  3.    Dutch International Guarantees for Housing

  Stichting bemiddelt bij de finaciering van volkshuisvestingprojecten in tweede en -derdewereldlanden. Over de werkwijze, de organisatie en de projecten.  4.    Simavi

  Sinds 1925 is deze vereniging actief met: blindheidsbestrijding, water- en sanitaire voorzieningen, medicijnen en instrumenten, basisgezondheidszorg en medische opleidingen.  5.    DGOS - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

  Vertegenwoordiger van de Belgische staat inzake planmatige uitwerking van het ontwikkelingsbeleid. Met persberichten en de samenwerkingsprogramma's per land en per thema.  6.    De Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk

  Met toelichtingen bij deze onderscheiding en de laureaten sinds het jaar 1980.  7.    VNG International

  Organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  8.    World Partners

  Via deze organisatie worden ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteund en begeleid bij hun bedrijfsvoering. World Partners wordt hierin geholpen door Westerse ondernemers die kredieten verlenen, financiële middelen en hun expertise ter beschikking stellen om dit te bereiken.  9.    Coprogram

  Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking.  10.    Habitat for Humanity

  Bouwt huizen vóór en mét mensen in ontwikkelingslanden. Informatie over meereizen en meebouwen.  11.    XminY Solidariteitsfonds

  Onafhankelijke fondsorganisatie die groepen en organisaties helpt bij het opzetten van acties en projecten voor politieke zelfbeschikking en sociale rechtvaardigheid.  12.    11.be

  Portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.  13.    ISOnline

  Het maandblad over ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met een selectie van artikelen en u kunt zich gratis abonneren.  14.    Institute of Cultural Affairs

  ICA heeft als doelstelling het trainen van vrijwilligers en de bemiddeling bij uitzending naar ontwikkelingslanden. Nieuws, geschiedenis, filosofie, uitgezonden worden, top-methode, tarieven, trainingen, bijeenkomsten, ICA internationaal, foto's en vacatures.  15.    MIVA

  Oorspronkelijk Missie Vervoersmiddelen Actie. Zij ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen. In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen.  16.    Holland-Moldova

  Holland-Moldova houd zich bezig met het initiëren en coördineren van projecten, het verzorgen van hulptransporten,het financieel ondersteunen van projecten of personen, het bevorderen van productie en handel, etc.  17.    MoveYourAss.tv

  Interactief informatie- en communicatieplatform voor jongeren over internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Reportages, video's en spelletjes.  18.    Oikocredit

  Verstrekt leningen aan groepen mensen in ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. Het benodigde kapitaal komt van de aandeelhouders: particulieren, instellingen en bedrijven.  19.    Artsen Zonder Grenzen

  De Belgische afdeling. Met een aanklikbare wereldkaart voor presentaties van plaatselijke projecten.  20.    Hapin

  Hulp aan Papua's in nood. Met name onderwijs (studiebeurzen) en gezondheidszorg. Projectinformatie, links en foto's.