Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    DGOS - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

  Vertegenwoordiger van de Belgische staat inzake planmatige uitwerking van het ontwikkelingsbeleid. Met persberichten en de samenwerkingsprogramma's per land en per thema.  2.    Oikocredit

  Verstrekt leningen aan groepen mensen in ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. Het benodigde kapitaal komt van de aandeelhouders: particulieren, instellingen en bedrijven.  3.    Nationale Commissie voor internationale samenwerking

  Informatie over internationale samenwerking maar vooral ook loket voor medefinanciering voor organisaties die projecten ondersteunen in derde wereld landen.  4.    VSO

  Werkt aan structurele ontwikkelingssamenwerking door vakbekwame vrijwilligers uit te zenden op verzoek van partnerorganisaties. Vacatures en achtergrondinformatie.  5.    Monique Velzeboer Foundation

  Stichting die zich inzet voor kinderen met een handicap in ontwikkelinglanden door middel van verkoop van promotie produkten, in samenwerking met het Liliane fonds.  6.    Care Nederland

  Voor juli 2001 was deze organbisatie DRA (Disaster Relief Agency) genaamd. Een samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties Hivos, Novib, SNV, Terre des Hommes, Vereniging Wereldkinderen en UNICEF Nederland. Nu lid van Care International.  7.    Wemos

  Werkt aan een structurele verbetering van de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden.  8.    PHOS vzw

  Het Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking stimuleert en coördineert de integratie van gehandicapten en adviseert bestaande ngo's over de inclusie van deze problematiek.  9.    Dutch International Guarantees for Housing

  Stichting bemiddelt bij de finaciering van volkshuisvestingprojecten in tweede en -derdewereldlanden. Over de werkwijze, de organisatie en de projecten.  10.    Gered Gereedschap

  Een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar ontwikkelingsprojecten.  11.    Cocosnet

  Bibliotheeknetwerk van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Catalogus van tijdschriften, naslagwerken en rapporten, en gespecialiseerde documentatie onder de noemer water.  12.    Coprogram

  Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking.  13.    Aandacht voor Aids

  Persoonlijk initiatief van Cindy Noordermeer om sponsorgelden te genereren voor de verbetering van de situatie van Aidspatienten en Aids weeskinderen in en rond de plaats Wa, in de Upper West Region in Ghana. Zij is hier werkzaam als voedingskundige.  14.    Samen

  Werkgroep zendt jongeren uit als vrijwilligers naar straatkinderenprojecten in ontwikkelingslanden. Straatkinderen, wie, ervaringen, voorbereiding, terug, algemene informatie, nieuwtjes, activiteiten en aanmelden.  15.    One Men

  Ontwikkelingsorganisatie die gelooft in de kracht van het individu. Informatie over de organisatie en de projecten.  16.    XminY Solidariteitsfonds

  Onafhankelijke fondsorganisatie die groepen en organisaties helpt bij het opzetten van acties en projecten voor politieke zelfbeschikking en sociale rechtvaardigheid.  17.    Dokters van de Wereld

  Internationale medische humanitaire organisatie. Nederlandse tak van Médecins du Monde. Sinds 1980 actief wereldwijd 1.000.000 donateurs.  18.    Sieraden 4 Life

  Stichting 4 Life werft fondsen om vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden te helpen door de financiering van scholing voor kinderen, economische projecten voor vrouwen en opvang van weeskinderen in familiehuizen. Informatie over de stichting en haar projecten.  19.    ISOnline

  Het maandblad over ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met een selectie van artikelen en u kunt zich gratis abonneren.  20.    Artsen Zonder Grenzen

  De Belgische afdeling. Met een aanklikbare wereldkaart voor presentaties van plaatselijke projecten.