Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    't Hoekje Grond Diksmuide

  Plaatselijke vereniging van volkstuinders met een overzicht van de activiteiten zoals o.a. voordrachten en uitstappen.  2.    Amateurtuindersvereniging Zonneweelde

  Complex in Den Haag met 88 tuinen, verenigingsgebouw en tuinwinkel. Agenda, activiteiten en foto's.  3.    ATV Piccardthof

  Complex in Groningen met nadruk op natuurlijk tuinieren. Rondleiding en informatie over faciliteiten, regelgeving, en verenigingsbestuur.  4.    Volkstuin Koersel

  Vereniging van tuinliefhebbers in Vlaams-Limburg die voordrachten, ruildagen, samenaankopen organiseert, en een maandblad uitgeeft.  5.    TuinWijck's forum

  Interactief forum van deze volkstuinvereniging in Amsterdam.  6.    Volkstuinen Gentbrugge

  Informatie over bestuur, activiteiten, en foto's van tuinencomplex "De Meersen". Tuintips, informatie over composteren en kruidenhoek.  7.    De Fenix

  Volkstuinvereniging in Purmerend voor onbespoten groenten- en bloementuinen. Overzicht van faciliteiten, zaaikalender en fotogalerij.  8.    Koninklijke Vereniging Volkstuin Ninove

  Vereniging van volkstuinders met een overzicht van de activiteiten en foto's.  9.    Koninklijk Werk voor Volkstuinen afdeling Waregem

  Informatie over de geschiedenis en de activiteiten van deze vereniging.  10.    Bond van volkstuinders

  Een vereniging van 29 volkstuinparken in Amsterdam en omstreken. Informatie over de parken, activiteiten en cursussen en verenigingsnieuws.  11.    V.T.V. Wilgentuin

  Gelegen aan de rand van Rotterdam. Met tuin- en milieutips.  12.    Volkstuin vereniging De Boogerd

  De leden tuinieren in twee complexen in Hoorn (NH). Informatie over tuinhuur, nieuws en agenda, een ecologisch project en artikelen uit de ledenkrant.  13.    Rotterdamse bond van volkstuinders

  Verbond van volkstuinverenigingen in Rotterdam. Informatie over de organisatie en lidverenigingen, met aanbod van open percelen, en een nieuwsbrief.  14.    Volkstuinvereniging AA-tuinen - Zwolle

  Informatie over het reilen en zeilen van de vereniging.  15.    Werk van den Akker - Wieze

  Koninklijk Verbond van Volkstuinen - Werk van den Akker - Wieze. Vereniging van volkstuinders die de leden begeleidt bij het tuinieren in de groenten- en siertuin. Vele interessante tuinlinks.  16.    De Bredase Amateur Tuinder

  Vereniging met elf complexen in Breda. Site biedt onder meer nieuws, artikelen uit het eigen blad en een zaaikalender.  17.    De Uithof

  Amateurtuindersvereniging in Den Haag. Verenigingsnieuws, plantenfoto's, een activiteitenoverzicht en plant van de maand.  18.    Tuinvereniging Ons-Buiten Leiden

  Vereniging van en voor volkstuinhuurders. Informatie over lidmaatschap en activiteiten, recepten, nieuws.  19.    Volkstuinen Overpelt

  Vereniging in Limburg (B) presenteert haar programma van activiteiten en voordrachten, gezamenlijke inkopen, tuinreizen en foto's.  20.    Tuinpark Amstelglorie

  Volkstuinpark in Amsterdam met meer dan 400 tuinen. Overzicht van reglementen, bestuursmededelingen, foto's van complex en individuele tuinen, en informatie over sociale activiteiten.