Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    De Oliehoorn

  Plantaardige oliën voor de voedingsindustrie en horeca, informatie over hun activiteiten op de spijs-oliën en vettenmarkt.  2.    TaskForce Verantwoorde Vetzuursamenstelling

  Een samenwerkingsverband tussen aanbieders en afnemers van plantaardige vetten en oliën en is een initiatief ter verbetering van de vetzuursamenstelling van de voeding ten behoeve van de volksgezondheid.  3.    Levo

  Vervaardigd plantaardige oliën, margarine, mayonaise en fritessaus.  4.    Food4U

  Bereidt en verpakt margarine, oliën, vetten en sauzen. Leveren wereldwijd aan de voedingsmiddelenindustrie, horecabedrijven, instellingen, cateraars, ambachtelijke bakkerijen en de retailmarkt.  5.    Productschap Margarine, Vetten en Oliën

  Behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de productiekolom van oliën en vetten.  6.    Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten

  Vereniging die de belangen behartigt van de leden, welke producten als margarines, halvarines, bak- en braadproducten en spijsoliën en -vetten maken.