Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Stichting Et Bientwark

  De stichting te Oosterwolde biedt zorg, huisvesting en andere facilitaire diensten binnen en buiten de relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de zorgvrager in haar werkgebied.  2.    Stichting Arcus - ouderenzorg in Nijmegen

  Stichting Arcus bestaat uit 4 tehuizen (Verpleeghuis Margriet, Wooncentrum Vijverhof en Verzorgingshuizen De Orangerie en De Doekenborg) voor zorg, wonen en welzijn ten behoeve van ouderen in Nijmegen.  3.    ECR - European Care Residences

  Biedt comfortabele appartementen waar mensen met een zorgvraag zelfstandig kunnen wonen, ongeacht leeftijd en intensiteit van zorg.  4.    Home Sint-Franciscus Kluisbergen

  Ons rust- en verzorgingstehuis (ROB-RVT)vindt u op de top van de Kwaremont in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, België. Ons bejaardentehuis biedt residentiële opvang, dagopvang en kortverblijf voor zowel valide als zorgbehoevende en dementerende bejaarden.  5.    Hospice De Wingerd

  Palliatieve zorg in zendings- en diaconessehuis Elim, gevestigd te Amerongen.  6.    Kenniscentrum Wonen-Zorg

  Op dit moment is de ouderenhuisvesting volop in beweging. Het kenniscentrum Wonen-Zorg volgt de trends en bundelt de kennis.  7.    Opella

  Zorgorganisatie in de regio Ede-Wageningen. Men biedt zorg op het gebied van wonen, zorg en welzijn op of vanuit lokaties in Bennekom en Lunteren.  8.    Jannes van der Sleedenhuis

  Het Jannes van der Sleedenhuis is een verzorgingshuis op Humanistische grondslag en maakt deel uit van de Noord Nederlandse Cooperatie van Zorginstellingen U.A.  9.    Duinrust

  Op de site vindt u informatie over Woon en Zorgcentrum Scheveningen en Verzorgingshuis Duinrust. De stichting biedt woon en zorgfuncties aan ongeveer 400 ouderen in Scheveningen.  10.    Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis

  Woon- en zorgcentrum te Poperinge biedt een rust- en verzorgingstehuis, kortverblijf, nachtverblijf, dagverblijf (ook: dagverzorgingscentrum) en serviceflats aan.  11.    Woon- & Zorgcentrum Ten Kerselaere

  Rust- en Verzorgingstehuis, dagverzorging met vervoerdienst en zorghotel voor korte en crisisopvang, aanleunwoningen en dienstencentrum - gespecialiseerd in de opvang van personen met dementie.  12.    RVT Mater Dei

  Rust- en verzorgingstehuis te Heikruis: een kijk op het dagelijks leven van de bewoners, agenda, vrijwilligerswerk, inspraak, animatie, de infrastructuur.  13.    Stichting Sint Joris

  Verzorging- en verpleeghuis met vestigingen in Oirschot, Middelbeers en Vessem, Noord Brabant. Ook aanleunwoningen en een zorgboerderij horen tot de mogelijkheden.  14.    Verzorgingshuis Sinnehiem

  Verzorgingshuis Sinnehiem is een multifunctioneel woon- en zorgcentrum in Haulerwijk. Het maakt deel uit van stichting Et Bientwark.  15.    Ervaringen met een verpleeghuis

  Deze site is een wekelijkse weblog waarin ik mijn ervaringen beschrijf met de verpleeghuiszorg voor mijn moeder.  16.    Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis

  Voor mensen met een psychogeriatrische of gerontopsychiatrische verpleeghuisindicatie. De meest voorkomende opnamereden is dementie, korsakovsydroom of niet-aangeboren hersenletsel.  17.    Stichting Diaphora

  Woonvoorzieningen en zorgverlening. Richt zich op die mensen en hun naasten in de samenleving die vanuit hun medische situatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan verzorging en begeleiding een (tijdelijke of permanente) aangepaste woon-, leef, en zorgomgeving nodig hebben.  18.    De Wingerd: woon- en zorgcentrum

  De Wingerd is een huis waar personen met geheugen- of oriëntatieproblemen tijdelijk of permanent verblijven. Zorg en begeleiding zijn er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten doen wat ze zelf nog kunnen en toch veiligheid en geborgenheid te bieden waar nodig.  19.    Protestantse Stichting Verpleeghuis Eikendonk

  De website van Stichting Eikendonk biedt informatie over wonen, zorg en behandeling en bestaat uit een gecombineerd verpleeghuis met dagbehandeling in Waalwijk en een verpleeghuis (dependance Eekhof) voor psychogeriatrische zorgvragers in Kaatsheuvel.  20.    Zonnehuisgroep Amstelland

  De Zonnehuisgroep Amstelland is met ruim 1000 medewerkers op 8 locaties in de region Amsterdam actief op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening voor ouderen en zorgbehoevenden. Naast verpleeg- en verzorgingshuiszorg wordt zorg aan huis geleverd.