Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Serviceflat Olympus Rotterdam

  Informatie over en foto's van deze serviceflat, en de mogelijkheden.  2.    Zorggroep Tellens

  Een Friese organisatie van 13 zorgcentra en 600 zorgwoningen. Men kiest nadrukkelijk voor 'zorg op maat', geen eenheidsworst.  3.    Opella

  Zorgorganisatie in de regio Ede-Wageningen. Men biedt zorg op het gebied van wonen, zorg en welzijn op of vanuit lokaties in Bennekom en Lunteren.  4.    Woon- & Zorgcentrum Ten Kerselaere

  Rust- en Verzorgingstehuis, dagverzorging met vervoerdienst en zorghotel voor korte en crisisopvang, aanleunwoningen en dienstencentrum - gespecialiseerd in de opvang van personen met dementie.  5.    Stichting Diaphora

  Woonvoorzieningen en zorgverlening. Richt zich op die mensen en hun naasten in de samenleving die vanuit hun medische situatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan verzorging en begeleiding een (tijdelijke of permanente) aangepaste woon-, leef, en zorgomgeving nodig hebben.  6.    De voorzieningen in de Vlaamse zorgverzekering

  De Vlaamse overheid, met adressen van - en formulieren aangaande een verblijf in - residentiële voorzieningen die in aanmerking komen voor de zorgverzekering.  7.    Stichting Arcus - ouderenzorg in Nijmegen

  Stichting Arcus bestaat uit 4 tehuizen (Verpleeghuis Margriet, Wooncentrum Vijverhof en Verzorgingshuizen De Orangerie en De Doekenborg) voor zorg, wonen en welzijn ten behoeve van ouderen in Nijmegen.  8.    Zorggroep Noord-Limburg

  Zorggroep Noord-Limburg biedt goede zorg in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en woonzorgcentra. Verder levert ze Groene Kruis-zorg: Zorg aan Huis, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkels en Pluspakket.  9.    Home Sint-Franciscus Kluisbergen

  Ons rust- en verzorgingstehuis (ROB-RVT)vindt u op de top van de Kwaremont in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, België. Ons bejaardentehuis biedt residentiële opvang, dagopvang en kortverblijf voor zowel valide als zorgbehoevende en dementerende bejaarden.  10.    Hospice De Wingerd

  Palliatieve zorg in zendings- en diaconessehuis Elim, gevestigd te Amerongen.  11.    Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis

  Voor mensen met een psychogeriatrische of gerontopsychiatrische verpleeghuisindicatie. De meest voorkomende opnamereden is dementie, korsakovsydroom of niet-aangeboren hersenletsel.  12.    Kies met zorg

  Een site waarop u zorgaanbieders kunt vinden én makkelijk met elkaar kunt vergelijken. De site bevat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.  13.    Palet centra voor wonen, zorg en welzijn

  Palet biedt ouderen thuiszorg, verpleging & verzorging en allerlei gemaksdiensten  14.    ZuyderWaert

  Verpleeghuis voor mensen met dementie, Altzheimer en andere aandoeningen.  15.    Stichting Kalorama

  Instelling in Beek-Ubbergen bij Nijmegen met een gevarieerd zorgaanbod, naast thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg beschikt men ook over een centrum voor doofblinden.  16.    De Wingerd: woon- en zorgcentrum

  De Wingerd is een huis waar personen met geheugen- of oriëntatieproblemen tijdelijk of permanent verblijven. Zorg en begeleiding zijn er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten doen wat ze zelf nog kunnen en toch veiligheid en geborgenheid te bieden waar nodig.  17.    Stichting Elisabeth

  Regionale verpleeg- en verzorgingstichting met meerdere locaties in Breda en omgeving. Tevens een zorghotel.  18.    Kenniscentrum Wonen-Zorg

  Op dit moment is de ouderenhuisvesting volop in beweging. Het kenniscentrum Wonen-Zorg volgt de trends en bundelt de kennis.  19.    ECR - European Care Residences

  Biedt comfortabele appartementen waar mensen met een zorgvraag zelfstandig kunnen wonen, ongeacht leeftijd en intensiteit van zorg.  20.    Stichting Philadelphia Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord

  Felixoord biedt woon- en zorgvoorzieningen voor oudere vegetariërs. Felixoord is een erkende AWBZ-instelling voor ouderenzorg.