Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    Stichting Agro Keten Kennis

  Bevordert de samenwerking in ketens tussen agro-industriële bedrijven en kennisinstellingen. De daarvoor benodigde ketenkennis wordt ontwikkeld in publiek-private samenwerkingsprojecten.  2.    DSM Agro

  Produceert en verkoopt stikstofhoudende minerale meststoffen. Met informatie over het bedrijf, de diensten en de producten.  3.    Agriflanders

  Vlaamse land- en tuinbouwbeurs in Flanders Expo.  4.    Nutrinorm Bemestingsvraagbaak

  Informatie over bemesting, waaronder online berekening van bemestingsadviezen voor stikstof, fosfaat en zwavel op grasland en akkerland.  5.    Aveve

  Toelevering van goederen en diensten aan de professionele land- en tuinbouw.  6.    Fancom BV

  Ontwikkelt agrocomputersystemen.  7.    Agribex

  Internationale beurs voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, elke twee jaar georganiseerd in Brussel. Informatie voor bezoekers, exposanten en de pers.  8.    Karelse BV

  Aannemingsbedrijf in Zeewolde (Flevoland) voor groenvoorzieningen, alsmede agrarisch loonwerk en machineverhuur.  9.    S and G Flowers

  Veredeling, marketing en distributie van bloemenrassen in de vorm van zaden, jonge planten en stekken voor de sierteelt. (gebruik 'choose country' voor Belgische en Nederlandse informatie)  10.    Van Eekeren Agri-Techniek

  Handelsonderneming voor landbouwproducten uit Wouw bij Roosendeel.  11.    Agroportal

  Dienstverlener in internetcommunicatie die zich richt op boeren en tuinders alsmede de agrarische handel, industrie en dienstverlening.  12.    Cargill Benelux

  Verwerkt, verhandelt en verscheept een grote variëteit aan agrarische producten.  13.    Pioneer Hi-Bred België

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Belgische vestiging.  14.    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Landbouw & Visserij

  Informatie over het beleidsdomein, wetgeving, organisaties en instanties, en publicaties in elk van de subsectoren.  15.    Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwproducten (NIVAA)

  Particuliere stichting ten behoeve van de collectieve promotie van de Nederlandse ui, de consumptieaardappel en de pootaardappel in binnen- en buitenland. Recepten, wetenswaardigheden, nieuws en algemene informatie.  16.    Agrifirm

  Levert een breed scala aan producten en diensten voor de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Overzicht van het assortiment en nieuws uit de sector.  17.    Denka International

  Ongediertebestrijding. Met nieuws over de laatste ontwikkelingen en informatie over de producten.  18.    VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.  19.    PROduCERT

  Certificeert voedingsmiddelen, met name producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd.  20.    S and G Vegetables

  Ontwikkelen, produceren en vermarkten van groentezaden. Bedrijfs en product informatie.