Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    Cargill Benelux

  Verwerkt, verhandelt en verscheept een grote variëteit aan agrarische producten.  2.    Agribex

  Internationale beurs voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, elke twee jaar georganiseerd in Brussel. Informatie voor bezoekers, exposanten en de pers.  3.    VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.  4.    Nautilus

  Coöperatie van biologisch werkende producenten van met name akkerbouw- en tuinbouwproducten. Uitgebreide toelichtingen voor afnemers, leden en consumenten.  5.    Opraappers

  Bureau voor communicatie in de land- en tuinbouw.  6.    PROduCERT

  Certificeert voedingsmiddelen, met name producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd.  7.    S and G Vegetables

  Ontwikkelen, produceren en vermarkten van groentezaden. Bedrijfs en product informatie.  8.    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Landbouw & Visserij

  Informatie over het beleidsdomein, wetgeving, organisaties en instanties, en publicaties in elk van de subsectoren.  9.    Agroportal

  Dienstverlener in internetcommunicatie die zich richt op boeren en tuinders alsmede de agrarische handel, industrie en dienstverlening.  10.    Denka International

  Ongediertebestrijding. Met nieuws over de laatste ontwikkelingen en informatie over de producten.  11.    Fancom BV

  Ontwikkelt agrocomputersystemen.  12.    Duijnisveld & Zn BV

  Fabriceert staalkonstrukties voor de kassenbouw en bedrijfsruimten. Al meer dan 75 jaar werkzaam voor de tuinbouw-sector.  13.    Karelse BV

  Aannemingsbedrijf in Zeewolde (Flevoland) voor groenvoorzieningen, alsmede agrarisch loonwerk en machineverhuur.  14.    Nutrinorm Bemestingsvraagbaak

  Informatie over bemesting, waaronder online berekening van bemestingsadviezen voor stikstof, fosfaat en zwavel op grasland en akkerland.  15.    Van Eekeren Agri-Techniek

  Handelsonderneming voor landbouwproducten uit Wouw bij Roosendeel.  16.    Pioneer Hi-Bred België

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Belgische vestiging.  17.    S and G Flowers

  Veredeling, marketing en distributie van bloemenrassen in de vorm van zaden, jonge planten en stekken voor de sierteelt. (gebruik 'choose country' voor Belgische en Nederlandse informatie)  18.    Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwproducten (NIVAA)

  Particuliere stichting ten behoeve van de collectieve promotie van de Nederlandse ui, de consumptieaardappel en de pootaardappel in binnen- en buitenland. Recepten, wetenswaardigheden, nieuws en algemene informatie.  19.    Agriflanders

  Vlaamse land- en tuinbouwbeurs in Flanders Expo.  20.    Aveve

  Toelevering van goederen en diensten aan de professionele land- en tuinbouw.