Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    S and G Vegetables

  Ontwikkelen, produceren en vermarkten van groentezaden. Bedrijfs en product informatie.  2.    Stichting Agro Keten Kennis

  Bevordert de samenwerking in ketens tussen agro-industriële bedrijven en kennisinstellingen. De daarvoor benodigde ketenkennis wordt ontwikkeld in publiek-private samenwerkingsprojecten.  3.    Asepta B.V.

  Ontwikkelt, registreert en verkoopt gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijfsprofiel, productinformatie en veiligheidsbladen, nieuws.  4.    Agriflanders

  Vlaamse land- en tuinbouwbeurs in Flanders Expo.  5.    Nautilus

  Coöperatie van biologisch werkende producenten van met name akkerbouw- en tuinbouwproducten. Uitgebreide toelichtingen voor afnemers, leden en consumenten.  6.    Van Eekeren Agri-Techniek

  Handelsonderneming voor landbouwproducten uit Wouw bij Roosendeel.  7.    Pioneer Hi-Bred België

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Belgische vestiging.  8.    Agrifirm

  Levert een breed scala aan producten en diensten voor de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Overzicht van het assortiment en nieuws uit de sector.  9.    Aveve

  Toelevering van goederen en diensten aan de professionele land- en tuinbouw.  10.    S and G Flowers

  Veredeling, marketing en distributie van bloemenrassen in de vorm van zaden, jonge planten en stekken voor de sierteelt. (gebruik 'choose country' voor Belgische en Nederlandse informatie)  11.    Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwproducten (NIVAA)

  Particuliere stichting ten behoeve van de collectieve promotie van de Nederlandse ui, de consumptieaardappel en de pootaardappel in binnen- en buitenland. Recepten, wetenswaardigheden, nieuws en algemene informatie.  12.    Nutrinorm Bemestingsvraagbaak

  Informatie over bemesting, waaronder online berekening van bemestingsadviezen voor stikstof, fosfaat en zwavel op grasland en akkerland.  13.    DSM Agro

  Produceert en verkoopt stikstofhoudende minerale meststoffen. Met informatie over het bedrijf, de diensten en de producten.  14.    PROduCERT

  Certificeert voedingsmiddelen, met name producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd.  15.    VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.  16.    Duijnisveld & Zn BV

  Fabriceert staalkonstrukties voor de kassenbouw en bedrijfsruimten. Al meer dan 75 jaar werkzaam voor de tuinbouw-sector.  17.    Cargill Benelux

  Verwerkt, verhandelt en verscheept een grote variëteit aan agrarische producten.  18.    Agroportal

  Dienstverlener in internetcommunicatie die zich richt op boeren en tuinders alsmede de agrarische handel, industrie en dienstverlening.  19.    Karelse BV

  Aannemingsbedrijf in Zeewolde (Flevoland) voor groenvoorzieningen, alsmede agrarisch loonwerk en machineverhuur.  20.    Denka International

  Ongediertebestrijding. Met nieuws over de laatste ontwikkelingen en informatie over de producten.