Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    Agrifirm

  Levert een breed scala aan producten en diensten voor de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Overzicht van het assortiment en nieuws uit de sector.  2.    Denka International

  Ongediertebestrijding. Met nieuws over de laatste ontwikkelingen en informatie over de producten.  3.    Karelse BV

  Aannemingsbedrijf in Zeewolde (Flevoland) voor groenvoorzieningen, alsmede agrarisch loonwerk en machineverhuur.  4.    Pioneer Hi-Bred België

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Belgische vestiging.  5.    Nutrinorm Bemestingsvraagbaak

  Informatie over bemesting, waaronder online berekening van bemestingsadviezen voor stikstof, fosfaat en zwavel op grasland en akkerland.  6.    VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.  7.    S and G Vegetables

  Ontwikkelen, produceren en vermarkten van groentezaden. Bedrijfs en product informatie.  8.    S and G Flowers

  Veredeling, marketing en distributie van bloemenrassen in de vorm van zaden, jonge planten en stekken voor de sierteelt. (gebruik 'choose country' voor Belgische en Nederlandse informatie)  9.    Opraappers

  Bureau voor communicatie in de land- en tuinbouw.  10.    Agribex

  Internationale beurs voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, elke twee jaar georganiseerd in Brussel. Informatie voor bezoekers, exposanten en de pers.  11.    Stichting Agro Keten Kennis

  Bevordert de samenwerking in ketens tussen agro-industriële bedrijven en kennisinstellingen. De daarvoor benodigde ketenkennis wordt ontwikkeld in publiek-private samenwerkingsprojecten.  12.    Aveve

  Toelevering van goederen en diensten aan de professionele land- en tuinbouw.  13.    DSM Agro

  Produceert en verkoopt stikstofhoudende minerale meststoffen. Met informatie over het bedrijf, de diensten en de producten.  14.    PROduCERT

  Certificeert voedingsmiddelen, met name producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd.  15.    Asepta B.V.

  Ontwikkelt, registreert en verkoopt gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijfsprofiel, productinformatie en veiligheidsbladen, nieuws.  16.    Van Eekeren Agri-Techniek

  Handelsonderneming voor landbouwproducten uit Wouw bij Roosendeel.  17.    Agriflanders

  Vlaamse land- en tuinbouwbeurs in Flanders Expo.  18.    Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwproducten (NIVAA)

  Particuliere stichting ten behoeve van de collectieve promotie van de Nederlandse ui, de consumptieaardappel en de pootaardappel in binnen- en buitenland. Recepten, wetenswaardigheden, nieuws en algemene informatie.  19.    Nautilus

  Coöperatie van biologisch werkende producenten van met name akkerbouw- en tuinbouwproducten. Uitgebreide toelichtingen voor afnemers, leden en consumenten.  20.    Duijnisveld & Zn BV

  Fabriceert staalkonstrukties voor de kassenbouw en bedrijfsruimten. Al meer dan 75 jaar werkzaam voor de tuinbouw-sector.