Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    Stichting Agro Keten Kennis

  Bevordert de samenwerking in ketens tussen agro-industriële bedrijven en kennisinstellingen. De daarvoor benodigde ketenkennis wordt ontwikkeld in publiek-private samenwerkingsprojecten.  2.    Duijnisveld & Zn BV

  Fabriceert staalkonstrukties voor de kassenbouw en bedrijfsruimten. Al meer dan 75 jaar werkzaam voor de tuinbouw-sector.  3.    Aveve

  Toelevering van goederen en diensten aan de professionele land- en tuinbouw.  4.    Fancom BV

  Ontwikkelt agrocomputersystemen.  5.    Agribex

  Internationale beurs voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, elke twee jaar georganiseerd in Brussel. Informatie voor bezoekers, exposanten en de pers.  6.    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Landbouw & Visserij

  Informatie over het beleidsdomein, wetgeving, organisaties en instanties, en publicaties in elk van de subsectoren.  7.    Pioneer Hi-Bred Nederland

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Nederlandse vestiging.  8.    DSM Agro

  Produceert en verkoopt stikstofhoudende minerale meststoffen. Met informatie over het bedrijf, de diensten en de producten.  9.    Agriflanders

  Vlaamse land- en tuinbouwbeurs in Flanders Expo.  10.    Opraappers

  Bureau voor communicatie in de land- en tuinbouw.  11.    Cargill Benelux

  Verwerkt, verhandelt en verscheept een grote variëteit aan agrarische producten.  12.    S and G Flowers

  Veredeling, marketing en distributie van bloemenrassen in de vorm van zaden, jonge planten en stekken voor de sierteelt. (gebruik 'choose country' voor Belgische en Nederlandse informatie)  13.    Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwproducten (NIVAA)

  Particuliere stichting ten behoeve van de collectieve promotie van de Nederlandse ui, de consumptieaardappel en de pootaardappel in binnen- en buitenland. Recepten, wetenswaardigheden, nieuws en algemene informatie.  14.    PROduCERT

  Certificeert voedingsmiddelen, met name producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd.  15.    Karelse BV

  Aannemingsbedrijf in Zeewolde (Flevoland) voor groenvoorzieningen, alsmede agrarisch loonwerk en machineverhuur.  16.    S and G Vegetables

  Ontwikkelen, produceren en vermarkten van groentezaden. Bedrijfs en product informatie.  17.    VLAM

  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.  18.    Asepta B.V.

  Ontwikkelt, registreert en verkoopt gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijfsprofiel, productinformatie en veiligheidsbladen, nieuws.  19.    Nutrinorm Bemestingsvraagbaak

  Informatie over bemesting, waaronder online berekening van bemestingsadviezen voor stikstof, fosfaat en zwavel op grasland en akkerland.  20.    Pioneer Hi-Bred België

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Belgische vestiging.