Bitcoin   |   Casino   |   Dutch   |   German
  Other links in this category
  1.    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Landbouw & Visserij

  Informatie over het beleidsdomein, wetgeving, organisaties en instanties, en publicaties in elk van de subsectoren.  2.    S and G Flowers

  Veredeling, marketing en distributie van bloemenrassen in de vorm van zaden, jonge planten en stekken voor de sierteelt. (gebruik 'choose country' voor Belgische en Nederlandse informatie)  3.    Opraappers

  Bureau voor communicatie in de land- en tuinbouw.  4.    S and G Vegetables

  Ontwikkelen, produceren en vermarkten van groentezaden. Bedrijfs en product informatie.  5.    Van Eekeren Agri-Techniek

  Handelsonderneming voor landbouwproducten uit Wouw bij Roosendeel.  6.    Agribex

  Internationale beurs voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones, elke twee jaar georganiseerd in Brussel. Informatie voor bezoekers, exposanten en de pers.  7.    Pioneer Hi-Bred België

  Ontwikkelt, produceert en commercialiseert een breed pakket hoogkwalitatieve landbouwzaden en microbiële producten. Informatie over de producten en de Belgische vestiging.  8.    Aveve

  Toelevering van goederen en diensten aan de professionele land- en tuinbouw.  9.    Agriflanders

  Vlaamse land- en tuinbouwbeurs in Flanders Expo.  10.    Fancom BV

  Ontwikkelt agrocomputersystemen.  11.    PROduCERT

  Certificeert voedingsmiddelen, met name producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd.  12.    Agrifirm

  Levert een breed scala aan producten en diensten voor de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Overzicht van het assortiment en nieuws uit de sector.  13.    Agroportal

  Dienstverlener in internetcommunicatie die zich richt op boeren en tuinders alsmede de agrarische handel, industrie en dienstverlening.  14.    Stichting Agro Keten Kennis

  Bevordert de samenwerking in ketens tussen agro-industriële bedrijven en kennisinstellingen. De daarvoor benodigde ketenkennis wordt ontwikkeld in publiek-private samenwerkingsprojecten.  15.    Denka International

  Ongediertebestrijding. Met nieuws over de laatste ontwikkelingen en informatie over de producten.  16.    Nautilus

  Coöperatie van biologisch werkende producenten van met name akkerbouw- en tuinbouwproducten. Uitgebreide toelichtingen voor afnemers, leden en consumenten.  17.    Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwproducten (NIVAA)

  Particuliere stichting ten behoeve van de collectieve promotie van de Nederlandse ui, de consumptieaardappel en de pootaardappel in binnen- en buitenland. Recepten, wetenswaardigheden, nieuws en algemene informatie.  18.    Duijnisveld & Zn BV

  Fabriceert staalkonstrukties voor de kassenbouw en bedrijfsruimten. Al meer dan 75 jaar werkzaam voor de tuinbouw-sector.  19.    Asepta B.V.

  Ontwikkelt, registreert en verkoopt gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijfsprofiel, productinformatie en veiligheidsbladen, nieuws.  20.    Karelse BV

  Aannemingsbedrijf in Zeewolde (Flevoland) voor groenvoorzieningen, alsmede agrarisch loonwerk en machineverhuur.