Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Hulpverleningsdienst Flevoland - GGD

  Maatschappelijke, sociale en medische gezondheidszorg.  2.    Flevoland.to

  Uitgebreide site over de provincie Flevoland, nieuws en media, amusement, gratis diensten, links en een wegwijzer.  3.    Politie regio Flevoland

  Politie Flevoland wil de inwoners van haar provincie zo uitgebreid mogelijk informeren.  4.    Zuiderzeeland, Waterschap

  Waterschap voor de provincie Flevoland. Informatie over de organisatie en haar taken.  5.    Centrale Cliëntenraad Meerkanten

  Is verantwoordelijk voor de medezeggenschap door en belangenbehartiging van alle cliënten binnen Meerkanten, instelling voor de GGZ in de regio Flevoland en N-W Veluwe.  6.    Rijkswaterstaat - Dienst IJsselmeergebied (IJG)

  De dienst IJsselmeergebied Rijkswaterstaat beheert het grootste en belangrijkste zoetwaterbekken van Nederland: IJsselmeer, Markermeer en Randmeren. Over het gebied, de organisatie en de projecten.  7.    Provincie Flevoland

  Officiële site van de provincie met actuele informatie, het beleid, het bestuur en de provincie gegevens.