Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    ZMLK-school De Ark

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te Gouda. Nieuws, praktische informatie, informatie over ZMLK-onderwijs en geschiedenis van de school.  2.    J.C. Pleysierschool

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het zuidwestelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Informatie over de doelstelling, projecten en de lesplaatsen.  3.    Korte Vlietschool

  School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden, voor zeer moeilijk lerende kinderen (verstandelijke handicap).  4.    Mytylschool De Ruimte

  Algemene en praktische informatie over deze school te Bergen, de zorg die kinderen krijgen en links naar sites over zorg voor gehandicapte kinderen.  5.    VSO De Brug

  Een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden te Almelo.  6.    SBO De Vijverhof

  School voor speciaal basisonderwijs in Breukelen.  7.    VSO Het Rotsoord Utrecht

  Christelijke school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve moeilijkheden.  8.    De Lans

  Vrije school op antroposofische grondslag van Rudolf Steiner voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), gelegen te Brummen nabij Zutphen.  9.    Bernadetteschool

  School in Oss voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking.  10.    Trimaran

  Protestants christelijke school voor speciaal basisonderwijs te Kampen. Informatie over visie, organisatie en praktische uitwerking van de pedagogiek.  11.    De Vogelhorst

  Christelijke school voor speciaal basisonderwijs in Barneveld.  12.    V.S.O. Herenwaard

  Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.  13.    Opdc Zuidoost Drenthe

  Orthopedagogisch Didactisch centrum, voormalig VSO-LOM de Veenkampen in Emmen.  14.    Mytylschool Gabriel

  School in 's Hertogenbosch voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap, vanaf kleuterleeftijd tot 20 jaar.  15.    J.J. Boumanschool

  Een school voor praktijkonderwijs te Dokkum. Met interne stage en projecten. Informatie over de leerlingen, stagelopen, foto's en dergelijke.  16.    Dr. Herderscheeschool

  School voor zeer moeilijk lerende kinderen te Almelo.  17.    Dr. A. van Voorthuijsenschool

  Openbare school te Haarlem voor speciaal voortgezet en basisonderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Informatie over diensten van het expertisecentrum, de vakken die de leerlingen krijgen en het team.  18.    Mytylschool de Schalm

  School voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen te Breda.  19.    Mytylschool De Trappenberg

  School in Huizen voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap of langdurige ziekte. Er is zowel speciaal basisonderwijs als voorgezet speciaal onderwijs.  20.    OBS Cor Emous

  School voor Openbaar Speciaal Onderwijs te Den Haag voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. Nieuwsberichten, informatie en foto's.