Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Roosternet

  Een dienst ontwikkeld om lesroosters en dagelijkse roosterwijzigingen te presenteren via internet en andere digitale media.  2.    Informatie- en communicatietechnologie

  Het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over het educatief gebruik van informatie- en communicatietechnologie.  3.    ICT Test

  Hulpmiddel voor het beoordelen van ICT projecten en bedoeld voor scholen die hun onderwijs vernieuwen met behulp van ICT.  4.    Dossier ICT in het onderwijs

  Informatie van het Ministerie van OCW over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie op de Nederlandse scholen.  5.    ICT Onderwijscentrum Vrije Universiteit

  Informatie voor docenten, theorie en voorbeelden over ICTO didactiek, informatie over digitale leeromgevingen en over cursussen.  6.    SDGI

  Een dienstverlenende instelling voor een aantal gebruikersverenigingen van computersoftware.