Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Commissariaat voor de Media

  Zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat de bepalingen uit de Mediawet worden nageleefd. Informatie over de taken van het Commissariaat en een overzicht van besluiten en regelgeving.  2.    Kranten in de Klas

  Educatieve organisatie van de Belgische dagbladen. Over de actie, aanvraagformulier en lesmateriaal.  3.    Beroepsvereniging voor Communicatie

  Verenigingsnieuws en informatie over vakgroepen, commissies en kenniscentrum.  4.    AN - Achterhetnieuws

  Onafhankelijk magazine over de pers. Met 33 pertinente vragen.  5.    Sportgedichten

  Sportverslaggeving in weinig woorden. Elke maandag een actueel sportgedicht.  6.    VPOD

  Vereniging van pers- en omroepdocumentalisten. Verenigingsnieuws en informatie over de Peter Jonkman Prijs.  7.    newScope

  Onderzoeksbureau en informatie- leverancier, gespecialiseerd in het registreren, meten, evalueren en relateren van publiciteits en media gegevens. Bedrijfsprofiel en overzicht van de diensten.  8.    Stichting Media-Educatie

  Het platform heeft tot doel om activiteiten op het terrein van media-educatie op elkaar af te stemmen met het oog op aansluiting in het onderwijs. Met informatie en links.  9.    NVPI

  Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers is de branche-organisatie voor de entertainmentindustrie. Verenigingsnieuws en informatie over recht, auteurswet en anti-piraterij. Tevens een ledenlijst.  10.    Netwerk Mediavrouwen

  Informatie van de Stichting Netwerk Mediavrouwen, samenwerkingsverband van vrouwen werkzaam in de audio-visuele branche. Nieuws, vacatures, mogelijkheid tot inschrijven en toegang voor leden.  11.    NNP

  Organisatie van lokale nieuwsmedia. Over de activiteiten, het keurmerk en prijzen voor nieuwssites, nieuwsbladen en lokale omroepen.  12.    HOI

  Instituut voor media auditing. Oplagecijfers van dagbladen en vaktijdschriften.  13.    Democratie en Media, Stichting

  Voorheen Stichting Het Parool. Belangrijkste aandeelhouder van uitgever PCM. Achtergronden over de historie, doelstellingen en activiteiten.  14.    Mediadesk Vlaanderen

  Informatie en advies over Europese steun voor media-producties.  15.    NUV

  Nederlands Uitgevers Verbond. Informatie over de aangesloten organisaties, afgesloten CAO's, de markt en actueel nieuws over de branche.  16.    Endemol

  Ontwikkelaar en producent van entertainment voor televisie en interactieve netwerken. Portfolio, programma's, persberichten en bedrijfsprofiel.  17.    Krant in de Klas

  Educatieve organisatie van de Nederlandse dagbladen. Lesmateriaal, evenementen en projecten.  18.    Kijkwijzer

  Nederlands Instituut voor de classificatie van tv, video en games. Samenwerkingsverband van de Nederlandse audiovisuele bedrijfstak voor uniforme productinformatie voor consumenten.  19.    Mediadesk Nederland

  Informatie en advies over Europese fondsen en voorzieningen voor de audiovisuele sector, in het bijzonder het media programma van de Europese Unie.  20.    Auteursrecht.nl

  Wat is auteursrecht? Over de Nederlandse wet, de makers, professionele gebruikers en consumenten, hun rechten en plichten.