Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
    1.    BedrijfsArchieven Register Nederland

    Bevat gegevens over bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven in openbare archiefbewaarplaatsen, bij ondernemingen of in particuliere collecties. Het wordt beheerd door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam.    2.    Nederlandsch Economisch Historisch Archief

    De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief werd opgericht in 1914 met als statutair doel "het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal dat van belang kan worden geacht voor de economische geschiedenis [...] in den ruimsten zin des woords".