Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Care Nederland

  Voor juli 2001 was deze organbisatie DRA (Disaster Relief Agency) genaamd. Een samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties Hivos, Novib, SNV, Terre des Hommes, Vereniging Wereldkinderen en UNICEF Nederland. Nu lid van Care International.  2.    Sport en Ontwikkelingslanden

  Databank van (door de donororganisaties verstrekte) gegevens rond het thema Sport & Ontwikkelingssamenwerking, met daarin organisaties, projecten, tips en links.  3.    Acodev vzw

  Belgische federatie van Franstalige en tweetalige ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Met hun geschiedenis en doelstellingen.  4.    Oneworld

  De stichting en de site hebben ten doel: het informeren over- en het betrekken bij thema's met betrekking tot internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en rechten van de mens. Opgericht door NCDO en Oneworld Europa.  5.    Simavi

  Sinds 1925 is deze vereniging actief met: blindheidsbestrijding, water- en sanitaire voorzieningen, medicijnen en instrumenten, basisgezondheidszorg en medische opleidingen.  6.    Dokters van de Wereld

  Internationale medische humanitaire organisatie. Nederlandse tak van Médecins du Monde. Sinds 1980 actief wereldwijd 1.000.000 donateurs.  7.    Onze Wereld

  De site van het tijdschrift over internationale samenwerking en niet-westerse culturen. Uitgave in opdracht van Novib.  8.    Fight for Sight

  In dit project werken de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen sinds 1993 samen om blindheid te bestrijden.  9.    VNG International

  Organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  10.    Studenten voor ontwikkeling

  Organisatie die werkvakanties organiseert naar ontwikkelingslanden voor studenten en scholieren. Nieuws, foto's en informatie over de projecten.  11.    World Servants

  Christelijke organisatie die huizen, scholen en klinieken bouwt met hulp van teams van jongeren en volwassenen uit Nederland.  12.    Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking

  Stichting biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en de veehouderij aan minder bedeelde bevolkingsgoepen in ontwikkelingslanden. Nieuws, publicaties en links.  13.    World Partners

  Via deze organisatie worden ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteund en begeleid bij hun bedrijfsvoering. World Partners wordt hierin geholpen door Westerse ondernemers die kredieten verlenen, financiële middelen en hun expertise ter beschikking stellen om dit te bereiken.  14.    Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking

  Informatie over landen die hulp krijgen, het beleid, behaalde resultaten, de minister, het blad Internationale Samenwerking (IS) en voorlichtingsmateriaal.  15.    MIVA

  Oorspronkelijk Missie Vervoersmiddelen Actie. Zij ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen. In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen.  16.    Holland-Moldova

  Holland-Moldova houd zich bezig met het initiëren en coördineren van projecten, het verzorgen van hulptransporten,het financieel ondersteunen van projecten of personen, het bevorderen van productie en handel, etc.  17.    Horizon Holland

  Stichting verleent medische en agrarische hulp aan projecten in ontwikkelingslanden. Over de organisatie en de projecten.  18.    Monique Velzeboer Foundation

  Stichting die zich inzet voor kinderen met een handicap in ontwikkelinglanden door middel van verkoop van promotie produkten, in samenwerking met het Liliane fonds.  19.    NASF

  Nederlands Albert Schweitzer Fonds is een fondsen-wervende organisatie die gelden beschikbaar stelt voor kleinschalige gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden.  20.    DGOS - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

  Vertegenwoordiger van de Belgische staat inzake planmatige uitwerking van het ontwikkelingsbeleid. Met persberichten en de samenwerkingsprogramma's per land en per thema.