Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Regulatie en Zelfregulatie van Internet

  Een studie over de wijze waarop cybercriminaliteit bestreden kan worden door regulatie en zelfregulatie van het internet. Door: dr. Albert Benschop (SocioSite, Universiteit van Amsterdam).  2.    Reclassering Nederland

  Begeleidt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.  3.    Halt Nederland

  Initiatief van het Ministerie van Justitie, gemeenten en politie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan criminaliteitsbestrijding en -preventie bij jongeren tot 18 jaar. Literatuur, wetgeving en actualiteiten.  4.    Meldpunt Cybercrime

  Initiatief van de Nederlandse ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via welke melding gemaakt kan worden van criminaliteit op of via het internet.  5.    Gevangenispastor.nl

  Nieuws en informatie over het werk van de Katholieke gevangenispastors in Nederland; over bajesgeloof, gedetineerden en gesprekken achter tralies.  6.    De Blauwe Baret

  Informatie voor politiemensen en burgers over dit arrestatieteam. Met voorbeelden, nieuws, foto's en informatiedagen.  7.    Erfgoed Blokhuispoort

  Historische informatie over de gevangenis en huis van bewaring te Leeuwarden.  8.    Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

  Een onafhankelijke organisatie die meedenkt over veiligheidsvraagstukken op het raakvlak van samenleving en politie. Informatie over activiteiten en projecten.  9.    Bas! vzw

  Een begeleidingsdienst voor gemeenschapsdienst, vorming en herstelbemiddeling voor jongeren. Met bijdragen over het constructief sanctioneren van jeugddelinquenten.  10.    Steunpunt Acquisitiefraude

  Nederlands meldpunt voor advertentiefraude en acquisitiefraude. Gedupeerden van malafide bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermelding op websites, vermelding in internetgidsen en spooknota's kunnen zich hier melden.  11.    Langevingers

  Verhalen en anekdotes over zakkenrollers in het centrum van Amsterdam.  12.    RPC Midden- en West-Brabant

  Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij het streven naar een veiligere samenleving.  13.    Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

  Een publiek-private samenwerking die tot doel heeft om die vormen van criminaliteit aan te pakken waarvan het bedrijfsleven in Nederland slachtoffer wordt.  14.    Dossier Holleeder

  Informatie over Willem Holleeder, de personen rondom hem en het proces.  15.    Meldpunt Kinderporno

  Probeert om het aanbod van kinderpornografische afbeeldingen door Nederlandse onderdanen of vanaf Nederlandse servers substantieel te verminderen. Nieuws, wetsartikelen en procedures.  16.    Meld Misdaad

  Bel M: 0800-7000 voor anonieme meldingen over gepleegde misdrijven. Veel gestelde vragen, informatie over privacy en het resultaat van de meldingen.